Test de cunoștințe primare în Matemetică …

 1. Numerele prime sunt acelea care ..

  1. Nu se divid la 2, 3 sau 5
  2. Nu au zecimale
  3. Se divd doar la 1 sau la ele însele
 2. O proporție este …

  1. Un șir de rapoarte
  2. Egalitatea a două rapoarte
  3. Egalitatea a doi factori
 3. O putere este …

  1. Suma a mai multor factori
  2. Înmulțirea mai multor factori egali
  3. Un șir de înmulțiri

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.